เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ

เป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 โดยความร่วมมือของกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้บริการตรวจแก่ สถานพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐ เอกชน และที่สำคัญคือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่น ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย รวดเร็วและราคาที่ เป็นธรรม อันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

โปรโมชั่น


สาระสุขภาพ


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com